vognmandskørsel

 << forside

Vognmandskørsel udføres med 3 aks. lastbil med kran.

  - Krankørsel
  - containerkørsel
  - Levering af grus, sten muldjord mm.
  - Bortkørsel af jord, brokker, haveaffald m.m
  - Flytning af mindre huse m.m
  - Læsning og udlægning af materialer m. grab


Bogaarden, Elverdamsvej 315, 4070 Kirke Hyllinge
T 46404500 F 46404501 M 20464501 e-mail asger@baerentzen.net